Purmogårdens klubbrum på vinden är öppet för byns ungdomar, där finns tv och biljardbord. Om man vill hänga i klubbrummet ska man kontakta nån i styrelsen. Förutom klubbrummet hålls olika aktivitets- och pysselkvällar på hösten och våren.

Till våra vanliga aktivetskvällar för barn och unga hör bl.a. minidisco för lågstadiet, spelkvällar och LAN.

Purmo Ungdomsförenings kulturstipendium

Purmo Ungdomsförenings styrelse beslutade 2015 att instifta ett stipendium i Purmo skola. Detta stipendium tilldelas en elev som utmärkt sig inom kulturella sysselsättningar. Eleven har visat stort intresse för teater, sång och musik, konst, litteratur, skrivande och berättade och/eller lokalsamhället och föreningsverksamhet. (obs, ej idrottsförening) Eleven har även visat intresse för uppträdande och scenkonst. Kulturen är en viktig del i vårt samhälle och vi vill uppmuntra ungdomar att ta del av den och vara med och skapa den. Stipendiet blir utdelat varje år till en elev i åk 5.