Kontakt

Vill du vara med i vår verksamhet eller hyra utrymmen? Ta kontakt med oss!


Purmovägen 320, 68930 Purmo
Telefon:
- Uthyrning (EJ för revybokning): 045 2326787 (ordförande Ida Lillqvist)
- Revytelefon: 044 7110955 (tors kl 18-20, sö kl 14-16)
E-post: purmogarden (a) gmail.com
www.purmouf.sou.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 2:a ring