Vår föreningslokal Purmogården, på 600 m2 lämpar sig väl för allehanda evenemang, allt från bröllop, examensfester, födelsedagskalas och julfester. Vid mindre sammankomster kan serveringsrummet hyras separat och fungera som exempelvis möteslokal.

Under utrymmen ser du bilder och information kring de utrymmen vi har.

Hyrestagaren ansvarar för städning, föreningen städar för ett fast pris. Önskar du att föreningen serverar vid din tillställning kan den tjänsten köpas.

Pris
Hyran skräddarsys efter tillställningens omfatting, så du behöver därför aldrig betala för mer än du använder. Utöver denna förmån beviljas även dessutom föreningens medlemmar en rabatt på hyresbeloppet.

För bokningar och närmare information, vänligen kontakta Ida Lillqvist på 045 2326787 eller ida.lillqvist( at )gmail.com