Purmo Ungdomsförening r.f

Bild: Purmo Ungdomsförening r.f

Föreningsinfo
Purmovägen 320, 68930 Purmo
Telefon: 044 3038622
E-post: ida.lillqvist( at )gmail.com
www.purmouf.sou.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 2:a ring

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Teater/revyverksamhet, Ungdomsverksamhet
Inventarier: Dansgolv, Köksutrustning, Scen, Servis, Videokanon, Wlan / Internet

Kontaktperson
Ida Lillqvist
Telefon: 045 2326787
E-post: ida.lillqvist( at )gmail.com
Purmogården • Purmovägen 320 • 68930 Purmo