Purmo Ungdomsförenings kulturstipendium

Purmo Ungdomsförenings styrelse beslutade 2015 att instifta ett stipendium i Purmo skola. Detta stipendium tilldelas en elev som utmärkt sig inom kulturella sysselsättningar. Eleven har visat stort intresse för teater, sång och musik, konst, litteratur, skrivande och berättade och/eller lokalsamhället och föreningsverksamhet. (obs, ej idrottsförening) Eleven har även visat intresse för uppträdande och scenkonst. Kulturen är en viktig del i vårt samhälle och vi vill uppmuntra ungdomar att ta del av den och vara med och skapa den. Stipendiet blir utdelat varje år till en elev i åk 5.

2015: Lydia Nordlund - för talangfullt skådespeleri

2016: Evelina Ede - för goda muntliga framsteg & stort engagemang i klassens teater.

2017: Linus Holmblad - för goda prestationer i teater och skådespeleri.

Purmogården • Purmovägen 320 • 68930 Purmo