Renovering av Purmogården

Redan 2011 började vi planera renovering av föreningshuset. Vår första åtgärd var att byta värmesystem från olja till bergsvärme. Vi rusta också upp vårt klädförråd i källaren 2012.

Renovering av kök och serveringsrum

I november 2014 påbörjade vi renoveringen av köket och serveringsrummet i Purmogården. Projektet avslutades i februari 2015.

Purmogården • Purmovägen 320 • 68930 Purmo