Purmo uf styrelse 2016-2017:

 

Ordförande: Monica Mattjus-Sandström


Vice ordförande: Ida Lillqvist


Sekreterare: Melissa Mattjus


Kassör: Linda Finnberg


Styrelsemedlemmar:

Pernilla Mattjus, Hanna Östman, Martin Enell, Jonathan Ek, Tanja Rintala, Minna Antus


Suppleanter: Jonas Raak, Daniel Englund

Purmogården • Purmovägen 320 • 68930 Purmo